Spawanie aluminium

Aluminium ma wiele pożądanych cech: jest lekkie, a jednocześnie bardzo wytrzymałe i odporne na korozję. Ten metal jest również doskonałym przewodnikiem prądu elektrycznego. Te cechy sprawiają, że aluminium jest doskonałym wyborem dla szerokiego zakresu zastosowań w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym i innych gałęziach przemysłu wytwórczego, a spawanie aluminium jest coraz bardziej pożądaną usługą.

Jaki rodzaj spawania jest stosowany w przypadku aluminium?

spawanie elektrodą

Chociaż spawanie plazmowe (PAW), spawanie elektrożużlowe (ESW) i spawanie elektrogazowe (EGW) mogą być stosowane przy procesie, jakim jest spawanie aluminium, to najczęściej wykorzystuje się spawanie elektrodami otulonymi (SMAW), spawanie łukowe w osłonie gazowej elektrodą topliwą (GMAW) oraz spawanie nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych. Te trzy metody mogą być wykorzystywane w najszerszym zakresie grubości metali aluminiowych. Poniżej przedstawiono kilka rozważań dotyczących każdego z najpopularniejszych procesów spawania aluminium.

Spawanie aluminium - wskazówki

Spawanie aluminium może stanowić wyzwanie. Poniżej przedstawiono niektóre z częstych problemów związanych ze spawaniem metalu wraz z technikami ich rozwiązywania.

Wysoka przewodność cieplna aluminium może spowodować, że metal szybko odprowadzaj ciepło z dala od obszaru spoin. Może to spowodować brak fuzji na początku procesu spawania, szczególnie w przypadku procesu GMAW. Tego problemu można uniknąć poprzez zastosowanie ciepła do powierzchni spoiny znacznie szybciej, aby doprowadzić metal do odpowiedniej temperatury spawania. Niektóre urządzenia GMAW automatycznie podnoszą temperaturę na początku procesu, aby uniknąć braku fuzji. Jednocześnie zbyt duża ilość ciepła może się nagromadzić z powodu wysokiej przewodności cieplnej aluminium, co powoduje wypaczenie lub przepalenie. Wybór pistoletu może pomóc spawaczom uniknąć tych problemów.